Cep d.o.o.
challenging eco problems
bottles
CEP, d.o.o.
Lava 7
3000 Celje
več o podjetju
 
Telephone number e-mail: info@odpadki.info
GSM number Tel.: +386 (0)349 22 994
FAX number Fax: +386 (0)349 22 995

960 kW

Zaradi svoje ekološke usmerjenosti se je podjetje odločilo investirati v izgradnjo sončnih elektrarn s skupno močjo 960 kW.

53.026,89 kWh

Pretekli mesec smo proizvedli 53.026,89 kWh električne energije iz sonca.

48.205 kg CO2

Pretekli mesec smo prihranili 48.205 kg izpustov CO2.

95.438 kg CO2

Letos smo prihranili že 95.438 kg izpustov CO2.

Evidenčni listi

Dne 15.12.2011 je bila v Uradnem listu RS št. 103/2011 sprejeta nova Uredba o odpadkih, ki prinaša večje spremembe na področju  izdajanja in izpolnjevanja evidenčnih listov.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je s 1.1.2013 vzpostavila informacijski sistem za  ravnanje z odpadki  (IS odpadki), ki omogoča podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z elektronskimi evidenčnimi listi o ravnanju z odpadki. Elektronska oddaja poročil o nastajanju oz. oddajanju odpadkov za preteklo leto prvič na voljo v letu 2014.

Zbiralci odpadkov iz 30. člena in izvajalci obdelave odpadkov iz 40. člena nove Uredbe o odpadkih morajo s 1.1.2013 evidenčne liste izpolnjevati in potrjevati obvezno v elektronski obliki preko tega sistema, in sicer je potrebno v IS odpadki  posredovati količino za nevarne odpadke v roku 24 ur oz. naslednji delovni dan po oddaji oz. prejemu odpadka, za nenevarne odpadke pa v roku 30 dni.

Povzročiteljem/imetnikom, zbiralcem/obdelovalcem odpadkov sta na voljo dve možnosti:

1. Elektronske evidenčne liste v spletni aplikaciji IS Odpadki izpolnjujete in potrjujete SAMI.

Pri tej izbiri potrebujete za dostop do sistema IS odpadki digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA. Po prejemu digitalnega potrdila se z izpolnjenim prijavnim obrazcem pisno registrirate pri ARSO. Po odobritvi s strani ARSO se je potrebno še elektronsko registrirati in namestiti elektronsko komponento za digitalni podpis na postajah vseh uporabnikov sistema IS odpadki v vašem podjetju. V tem primeru boste morali v spletno aplikacijo IS odpadki elektronske evidenčne liste vnašati sami. Za neuporabnike sistema so zagrožene globe:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2011103&stevilka=4514

Prosimo, da za več informacij obiščete spletno mesto:
http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

2. Elektronske evidenčne liste v spletni aplikaciji IS odpadki ZA VAS izpolnjuje in potrjuje CEP d.o.o..

V tem primeru je potrebno dopolniti manjkajoče podatke o pooblastitelju v priloženem obrazcu. S to izbiro nas kot pooblastitelj pooblastite, da mi opravimo v vašem imenu izdajo, izpolnjevanje in podpisovanje evidenčnih  listov ter  da posredujemo podatke o odpadkih v IS odpadki.

Kot imetnik odpadkov boste tako razpolagali z vsemi informacijami o pošiljkah odpadkov, za vse odpadke, ki jih prevzemamo od vas, razpolagali boste tudi s podatki za letna poročila o nastajanju oz. oddajanju odpadkov (prvič na voljo v letu 2014 za leto 2013).

Prenesi pooblastilo (252KB, .docx format)

Copyright © 2000-2021 Cep d.o.o..
Vse pravice pridržane.