Cep d.o.o.
challenging eco problems
bottles
CEP, d.o.o.
Lava 7
3000 Celje
več o podjetju
 
Telephone number e-mail: info@odpadki.info
GSM number Tel.: +386 (0)349 22 994
FAX number Fax: +386 (0)349 22 995

960 kW

Zaradi svoje ekološke usmerjenosti se je podjetje odločilo investirati v izgradnjo sončnih elektrarn s skupno močjo 960 kW.

53.026,89 kWh

Pretekli mesec smo proizvedli 53.026,89 kWh električne energije iz sonca.

48.205 kg CO2

Pretekli mesec smo prihranili 48.205 kg izpustov CO2.

95.438 kg CO2

Letos smo prihranili že 95.438 kg izpustov CO2.

Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

1. NEVARNI ODPADKI

Zbiramo nevarne odpadke iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter iz komunalnih podjetij.

Ravnanje z odpadki spremljamo od vira nastanka, priprave na transport do končne predelave, obdelave ali uničenja. Skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev ravnanja z odpadki.

Naš strokovni sodelavec s certifikatom svetovalca za prevoz nevarnega blaga vam bo svetoval in poskrbel za izvedbo transporta in odstranitve nevarnih odpadkov, skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih odpadkov po ADR in ZPNB.

Zbrane odpadke prevzamemo na dogovorjeni lokaciji, jih transportiramo z namenskimi (po potrebi ADR) vozili in poskrbimo za njihovo ekološko primerno odstranitev.

Za vse prevzete odpadke uredimo vso potrebno dokumentacijo za evidentiranje oddaje / prevzema odpadkov.

Med najbolj prisotne nevarne odpadke iz teh dejavnosti štejemo:

 • akumulatorje in baterije,
 • barve,
 • lake,
 • premaze,
 • topila,
 • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi,
 • krpe onesnažene z nevarnimi snovmi,
 • filtre,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • zdravila,
 • kemikalije,
 • odpadno olje,
 • odpadne vode,
 • odpadke električne in elektronske opreme
 • in druge.

2. NENEVARNI OPDADKI

Ravnanje z nenevarnimi odpadki zajema procese fizikalne in kemijske obdelave, sežig odpadkov, biološko obdelavo ali katerokoli drugo metodo obdelave ter njihovo odstranitev v Sloveniji ali tujini.

Skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev ravnanja z odpadki. Za vas opravimo storitev skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja ravnanja z odpadki, sprejetih na osnovi Zakona o varstvu okolja, ter Uredbe o ravnanju z odpadki.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:

3. ČEZMEJNO PREMEŠČANJE ODPADKOV

V našem dolgoletnem delovanju smo stkali mnoge dobre poslovne vezi tudi s partnerji v tujini.

V kolikor se izkaže, da je najprimernejša rešitev za ravnanje z vašimi odpadki čezmejno premeščanje in predelava odpadkov v tujini bomo:

 1. za vas poiskali ustreznega predelovalca odpadka v tujini in z vašim pooblastilom za urejanje dokumentacije za čezmejno premeščanje odpadkov uredili vse potrebno za pridobitev dovoljenja;
 2. svetovali pri pridobivanju dovoljenja za čezmejno premeščanje odpadkov.
Copyright © 2000-2021 Cep d.o.o..
Vse pravice pridržane.